GIS w inżynierii środowiska 2017

W środę 17 maja 2017 roku na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie odbyła się trzecia edycja konferencji
"GIS w inżynierii środowiska".

Konferencja w tym roku również odbyła się jako konferencja ogólnopolska. Oprócz przedstawicieli krakowskich uczelni takich jak Uniwersytet Jagieloński, Uniwersytet Rolniczy, Politechnika Krakowska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w naszym wydarzeniu brali aktywny udział studenci Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


zdjecie

W związku z licznymi pytaniami potencjalnych uczestników zeszłorocznej konferencji związanymi z interpretacją pojęcia inżynierii środowiska w tej edycji konferencji organizatorzy poszerzyli i dopracowali jej zakres tematyczny. W tym roku konferencja odnosi się do ogólnie pojętej geomatyki i geoinformatyki czyli technologii CAD, GIS, SDI, BIM stosowanych do rozwiązywania problemów z zakresu środowiska. Poprzez inżynierię środowiska w tematyce konferencji przyjmujemy artykuły dotyczące wszystkich komponentów środowiska naturalnego i antropogenicznego, włączając w to zagadnienia ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami czy innych inżynierii: komunalnej, wodnej, sanitarnej … itp. z zastrzeżeniem rozważania w nich problemów uwzględniających zjawiska lub relacje geoprzestrzenne.


zdjecie

W tym roku zgłoszonych zostało 8 studenckich referatów oraz 4 referaty wygłoszone w drugiej części konferencji przez doktorantów.

Studenckie wystąpienia zostały ocenione przez 7-osobowe jury w składzie: prof. dr hab. Jacek Kozak (UJ, przewodniczący jury), dr inż. Marta Cebulska (PK), dr Katarzyna Ostapowicz (UJ), dr inż. Marta Szostak (UR), Edyta Wyka (ESRI), dr inż. Zbigniew Kowalewski (AGH, sekretarz jury) i przedstawicielka doktorantów mgr inż. Małgorzata Papież (doktorantka WGGiOŚ).


plakat2017

Abstrakty

Adriana Szulecka
CHARAKTERYSTYKA LASÓW W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Z WYKORZYSTANIEM ANALIZ PRZESTRZENNYCH


Anna Jusińska
UTWORZENIE AUTORSKIEGO OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO PROCES REKULTYWACJI GLEB


Agnieszka Barnaś, Dominika Bałdys, Wanda Drozdowska, Emilia Jendryczko
DIGITALIZACJA ANALOGOWEJ MAPY GEOMORFOLOGICZNEJ GOP(1959)


Radosław Grzybek, Karolina Pargieła, Julia Pękla, Joanna Sadlich, Kamila Sarota
MONITORING OBNIŻEŃ POGÓRNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY INSAR


Kamil Kozik
WYZNACZENIE NATĘŻENIE RUCHU ROWEROWEGO NA PODSTAWIE DANYCH Z LUBELSKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO


Paulina Bździuch
WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA GIS DO OCENY ZMIAN WIELKOŚCI EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA Z TRANSPORTU DROGOWEGO


Piotr Bożek
WPŁYW GENERALIZACJI DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH


Barbara Posiak, Justyna Wróbel
NARZĘDZIA GIS W WYZNACZANIU WSPÓŁCZYNNIKA INTENSYWNOŚCI UZBROJENIA TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD INWESTYCJE MIESZKANIOWE


Wojciech Łachowski
OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NIEMETRYCZNYCH FOTOGRAFII NAZIEMNYCH DO POZYSKIWANIA INFORMACJI O SUKCESJI WTÓRNEJ LASU


Marcin Zając, Maria Zawisza, Marta Zygmunt, Anna Żądło
OKREŚLENIE POTENCJAŁU EKSPOZYCJI SŁONECZNEJ DACHÓW OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH I ZABUDOWY WIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE DZIELNICY BIEGONICE MIASTA NOWY SĄCZ


zdjecie