O nas

logo

Organizatorami konferencji są studenci i opiekunowie KNGK Geoinformatyka, działającego na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska od 2006 roku. Przez te wszystkie lata wielokrotnie zmieniał się i ewoluował status oraz obszar zainteresowań naszego koła – od Koła Naukowego Grafiki Komputerowej (skąd została historyczna nazwa KNGK), przez Geomatykę, aż do Geoinformatyki (od 2012). Obecnie, od 2015 roku w ramach koła działają dwie sekcje: górnicza i środowiskowa, i wokół tych dwóch trzonów skupiają się zainteresowania naszych członków.

koło

Staramy się podążać za najnowszymi geoinformatycznymi trendami i nie ustawać w rozwoju. Kilka naszych zeszłorocznych projektów to m.in.:
- Grant Rektora na stworzenie i opublikowanie w sieci trójwymiarowego modelu kampusu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
- Grant Rektora na wykonanie ścieżki dydaktycznej „Szlak Naftowy” oraz portalu dotyczącego jego historii i ciekawostek wspólnie z KN Kiwon,
- Wykonanie wirtualnego muzeum i inwentaryzacji Podziemnego Miasta Osówka w Kompleksie Riese,
- Wykonanie wirtualnego muzeum i inwentaryzacji Klasztoru Pobenedyktyńskiego w Jarosławiu;

Ponadto stale bierzemy udział w różnorodnych szkoleniach i konferencjach (np. wyjazd do Salzburga na "ESRI User Conference", International Conference of Young Geologists – Herlany 2015, I Forum Uni-Biznes Geodezja-Przedsiębiorcy-Studenci), ale też włączamy się w akcje charytatywne – w tym roku była to Szlachetna Paczka. :)

Jako sekcja środowiskowa rozpoczynamy właśnie współpracę z Zarządem Zieleni Miejskiej, w projekcie dotyczącym kierunków rozwoju i zagospodarowania terenami zieleni w zakresie zaprojektowania ścieżek rowerowych mających połączyć szlak zabytkowych fortów obronnych Krakowa.

W naszych projektach korzystamy głównie z oprogramowania dostępnego na naszym wydziale z ESRI Polska (ArcGIS, ArcGIS Hydro i inne), Bentley (Microstation, WaterGEMS, AECOsim), czy wolnego oprogramowania jak QGIS.

Nasze projekty:
- Paweł Borek - Wykorzystanie plików EnergyPlus Weather Data w obliczaniu nasłonecznienia;
- Paweł Borek, Dominika Sztwiertnia – Wykorzystanie oprogramowania firmy Bentley w celu optymalizacji parametrów sieci wodociągowej;
- Michał Bosak, Paweł Dobrowolski, Dominika Sztwiertnia– Wykorzystanie narzędzi ArcGIS i ArcGIS Hydro realizacji projektu "Mała Retencja";
- Kamil Maj – Wykorzystanie i ocena programu GIS w projekcie nowej drogi;
- Marta Ociepa – Kompleksowa analiza przyrostów objętości składowiska OUOW Żelazny Most.


KONTAKT

e-mail: giswis@student.agh.edu.pl
lub kngk.ggiis@gmail.com