GIS w Inżynierii Środowiska 2015

Pomysł na zorganizowanie konferencji wynikał w prostej linii z założenia w naszym kole sekcji środowiskowej.

Sekcja składała się zaledwie z kilku osób, jednak mieliśmy już zrealizowanych kilka dobrych projektów, które chcieliśmy zaprezentować. Mieliśmy również nadzieję że zorganizowanie konferencji na naszym wydziale, który jest jednym z nielicznych w Polsce uczącej przyszłych inżynierów środowiska rozwiązań GIS-owych, zwiększy zainteresowanie tą techniką i pomoże nam rozwijać nasze koło naukowe.

Rzeczywistość jednak przerosła nasze oczekiwania. Poza studentami naszego wydziału, do wygłoszenia referatu zgłosiły się osoby z zaprzyjaźnionych krakowskich kół naukowych i w rezultacie mieliśmy aż 13 referatów. Zaproszenie do jury przyjęli: prof. dr hab. inż. Wiesław Gądek (Politechnika Krakowska), dr hab. inż. Piotr Wężyk (Uniwersytet Rolniczy), mgr inż. Jolanta Skrzypek (Akademia Górniczo-Hutnicza) oraz mgr inż. Maksymilian Ufa (ESRI Polska).

W organizacji konferencji poza władzami naszego wydziału wsparło nas ESRI Polska, które od lat wspomaga nas przy inicjatywach naszego koła, a patronat medialny nad wydarzeniem objęli portal Geoforum i Fundacja Myśli Ekologicznej.

Zwycięskim referatem okazała się praca magisterska naszej kołowej koleżanki – Marty Ociepy, a drugie i trzecie miejsce zajęli Dominika Sztwiertnia (Brzeżycka) i Mateusz Malinowski. Po konferencji mieliśmy okazję uczestniczyć w warsztatach z projektowania aplikacji webowych w ArcGIS Online prowadzonych przez Maksymiliana Ufę z ESRI Polska.

Poniżej krótka fotorelacja z zeszłorocznej konferencji.

zdj.2

zdj.1

zdj.3

zdj.4

zdj.5