GIS w inżynierii środowiska 2016

W środę 18 maja 2016 roku na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie odbyła się druga edycja konferencji
"GIS w inżynierii środowiska".

W ramach drugiej edycji konferencji organizatorzy wprowadzili kilka zmian. Konferencja w tym roku została zaplanowana już jako konferencja ogólnopolska. Wprowadzono dodatkową sesję referatową dla doktorantów. Dodatkowo podjęto decyzję poszerzenia zakresu tematycznego konferencji o tematy związanie z wykorzystaniem GIS do badań środowiska, nie ograniczając tematyki tylko do inżynierii środowiska. Ponadto konferencja spotkała się z pozytywnym odbiorem krajowych firm i korporacji ponieważ utworzono dodatkowo salę ze stoiskami prezentującymi swój dorobek. Swoje stoiska oprócz ESRI pojawiły się firmy takie jak: GUS, EnviroSolutions, ProGea i inne.
W konferencji udział wzięło ok 60 uczestników.

zdjecie

Tegoroczną konferencję otworzył Dziekan Wydziału GGIiŚ prof. Stanisław Gruszczyński, który wprowadził zgromadzonych uczestników w tematykę wykorzystania geoinformacji w badaniach środowiska.

Głównym punktem konferencji była studencka sesja referatowa, podczas której studenci przedstawili 9 referatów. Wystąpienia zostały ocenione przez 5-osobowe jury w składzie: prof. dr hab. Jacek Kozak (UJ, przewodniczący jury), dr hab. inż. Krystian Kozioł (AGH-WGGiIŚ), dr inż. Marta Cebulska (PK), dr Katarzyna Ostapowicz (UJ) i przedstawiciela doktorantów mgr inż. Przemysława Lisowskiego (AGH-WGGOŚ). W drugiej sesji 4 referaty wygłosili doktoranci.
W referatach dominowała problematyka cieków wodnych, wpływu inwestycji na środowisko oraz budowy geoportali.

plakat2016

Po dłuższych obradach jury wskazało cztery najlepsze prace:
I miejsce

– Ewelina Stypułkowska, Aleksandra Zbroszczyk (studentki z Politechniki Krakowskiej)
„Nowe zagospodarowanie głównego kampusu Politechniki Krakowskiej wspomagane przez GIS”
zdjecie

II miejsce

– Joanna Borowska (studentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina ),
„Rola GIS w wyznaczaniu przebiegu dróg wodnych - przykład szlaku E 40”
zdjecie

oraz dwa referaty ex-aequo zajęły

III miejsce:

Borek Paweł (student WGGiIŚ AGH),
„Definicja w środowisku CAD detalicznych elementów systemu HVAC w celu ich eksportu do standardu BIM w formacie .ifc”;
zdjecie

Kulis Cezary (student WGGiIŚ AGH)
„Przestrzenny rozkład zanieczyszczeń powietrza w Krakowie”.
zdjecie

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez firmę ESRI Polska sp. z o.o., które wręczone zostały przez Martę Samulowską.


zdjecie

Organizatorzy dziękują dziekanowi WGGiIŚ AGH prof. Stanisławowi Gruszczyńskiemu za pomoc w organizacji konferencji.
Firmie ESRI Polska organizatorzy dziękują za ufundowanie 3 nagród w konkursie referatów, którymi były kilkudniowe szkolenia w siedzibie firmy w Warszawie oraz firmowe gadżety.

Bardzo cennym wsparciem konferencji były warsztaty zorganizowane przez firmę ESRI i ProGea, gdzie studenci mogli się zapoznać z najnowszymi aplikacjami GIS.

Wydarzenie zostało dofinansowane z funduszu grantu Rektora AGH z Pionu Górniczego Kół Naukowych AGH, pozyskanego w celu realizacji tej konferencji. Dziękujemy również pozostałym sponsorom konferencji: firmie ESRI oraz Stowarzyszeniu im. Stanisława Staszica.

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez firmy: Geoforum, ProGea, EnviroSolutions, Gisplay, NSGeo, GeoTalent.

dr Artur Krawczyk (WGGiIŚ AGH)

Więcej zdjęć z naszej Konferencji znajdziecie tutaj:
Maciek Bernaś, KSAF

Damian Wójcik

Zobacz również abstrakty.