Zapraszamy do rejestracji na kolejną edycję konferencji
"GIS w Inżynierii Środowiska".


Rejestracja zakończona.



Regulamin - "GIS w Inzynierii środowiska" 2017 r.



Wygłoszenie referatu wiąże się z wypełnieniem zgody, w której uczestnik informuje czy zezwala na publikację streszczenia i prezentacji oraz swojego wizerunku.

Zgoda



Dodatkowo należy przesłać wraz ze złoszeniem referatu jego abstraktu w formie formatki.

Formatka



Termin zakończenia rejestracji: 4.05.2017r.